PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Jaarverslag CvD Jaarverslag CvD

Jaarverslag College van Diakenen Gereformeerde Kerk Ede
september 2014 t/m augustus 2015 

(Op 1 januari 2017 is de Gereformeerde Kerk Ede door een fusie met de Hervormde Taborgemeente Ede opgegaan in de Protestantse Gemeente Ede).

Het College van Diakenen (CvD) houdt zich bezig met wijk overstijgende zaken en coördineert gemeenschappelijke activiteiten voor de wijken. Er worden vooral taken verricht die decentraal niet mogelijk of niet wenselijk zijn. 
Het College telt 8 leden. Naast een vertegenwoordiger uit iedere wijkgemeente zijn er de voorzitter, penningmeester en secretaris, en een vertegenwoordiger van de ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). 
Het College vergadert vier maal per jaar. 
Dit jaar werd veel energie gestoken om een nieuwe voorzitter te vinden (sinds 2 jaar vacant) Er werden diverse personen benaderd maar dat heeft nog niet geleid tot een nieuwe voorzitter. De secretaris neemt vooralsnog de taken van de voorzitter waar. 
Het College heeft een vertegenwoordiging in het Diaconaal Platform Ede en het bestuur van Meet-lnn. Daarnaast is er nog een afgevaardigde contact persoon voor het Roosevelthuis te Doorn. Deze heeft zitting in de diaconie Rijnstreek (Nijmegen, Renkum, Wageningen, Bennekom en Ede), zij zorgen ervoor dat er jaarlijks een vakantieweek in het Roosevelthuis gevuld wordt met gasten en vrijwilligers. 
In december 2014 heeft het College een informatieavond georganiseerd voor alle diakenen met als thema het Oikocredit. Een afgevaardigde van het Oikocredit heeft ons die avond bijgepraat over de doelstellingen van de stichting en de manier waarop ingelegde gelden worden besteed. Aanleiding voor deze avond was het voornemen om geld uit een verkregen legaat hierin de investeren. Na afloop van deze avond vonden alle aanwezigen diakenen dit een goede en degelijke investering. 

De jaarlijks terugkerende agendapunten van het College zijn:
- Het opstellen van het collecterooster
- Het opstellen van de begroting
- Het opstellen van de jaarrekening
- Het opstellen van een jaarverslag
- Interkerkelijk noodfonds Ede
- Het geven van materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen.

Dit lopende jaar werden mede door ontvangen giften en legaten extra gelden aan goede doelen geschonken, zoals:
- Hospice te Bennekom
- Kleding-en Voedselbank Ede
- Voedselproject Ethiopië
- Project Malawi
- Kinderproject Srilanka
- Interkerkelijk project St. Ethiopië/Eritrea
- St. Exodus, Pit Pro Rege, Gevangenzorg Nederland, St. De Hoop, St. Philadelphia, World Servants, Het Passion, Rudolphstichting, Light for the World en St. Siriz.
Omzien begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeenschap. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. 'Voor zover je het aan hen - de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen - hebt gedaan heb je het aan Mij gedaan', zegt Jezus. Het komt er op aan die roepstem te horen en het hart te laten spreken. Alleen met voldoende mensen en middelen kunnen we dit diaconale werk voortzetten. De opbrengst van collecten samen met giften, gaven en legaten maakte het mogelijk mensen en goede doelen te ondersteunen. 
We danken broeders en zusters voor hun steun en betrokkenheid: 'Het omzien naar elkaar!'
 

terug
 
 
Kerkblad actueel
22/4, 29/4, 6/4
 
Kerkdiensten
22/4, 29/4, 6/5
 
Inloop open kerk
Donderdag is de dag van de inloop in “Ons Huis” bij de Taborkerk. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open. Iedereen is, zoals altijd van harte welkom.
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2017-2018
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.